Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Lista dokumentów z dużą czcionką:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych Telewizja Kablowa Toruń wdrożyła następujące udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

  • strona internetowa www.tvk.torun.pl udostępnia informacje o ofercie handlowej i serwisie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia.

  • Biuro Obsługi Abonenta TVK Toruń spełnia wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

  • TVK dysponuje stanowiskiem obsługi przygotowanym do komunikacji audiowizualnej z osobą niesłyszącą lub niemówiącą za pośrednictwem tłumacza języka migowego.

  • TVK Toruń udostępnia, sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym: Regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, wzór umowy i cennik usług telekomunikacyjnych.

  • na żądanie abonenta będącego osobą niepełnosprawną, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, TVK Toruń przekazuje abonentowi informacje o wszystkich oferowanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej na udostępniony w tym celu przez abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej takie informacje powinny być sporządzane na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.