Internet

Sprawdź dostępność usług

Jednorazowe opłaty aktywacyjne

czas trwania umowy modem kablowy modem z routerem WiFi
24 miesiące 1,23 zł 1,23 zł
czas nieokreślony 99,00 zł 99,00 zł

Inne opłaty

rodzaj opłaty cena brutto
Podwojenie prędkości wysyłania danych w Usłudze 1 Gb/s lub 700 Mb/s 10,00 zł/m-c
Zawieszenie Usługi dostępu do Internetu 12,30 zł
Zmiana miejsca (adresu) świadczenia Usługi dostępu do Internetu 99,00 zł
Przydzielenie indywidualnego adresu IP z puli adresów publicznych 10,00 zł/m-c
Opłata umowna za brakujące elementy przy zwrocie modemu internetowego:

- płyta CD z oprogramowaniem
- zasilacz
- przewód Ethernet
- przewód zasilający
- przewód USB


10,00 zł
40,00 zł
10,00 zł
12,00 zł
12,00 zł
Odbiór modemu internetowego z domu Abonenta 30,00 zł
Kaucja pobierana od najemców lokali przy podpisaniu umowy na internet 160,00 zł

Podane ceny brutto obowiązują klientów odbierających bezpłatną e-Fakturę. W przypadku klientów odbierających pocztą drukowaną fakturę, cena usługi jest o 5,00 zł/m-c brutto wyższa.