Udogodnienia dla Osób Niepełnosprawnych oferowane przez Telewizję Kablową Toruń

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych Telewizja Kablowa Toruń wdrożyła następujące udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

  • strona internetowa www.tvk.torun.pl udostępnia informacje o ofercie handlowej i serwisie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia.

  • Biuro Obsługi Abonenta TVK Toruń spełnia wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

  • TVK dysponuje stanowiskiem obsługi przygotowanym do komunikacji audiowizualnej z osobą niesłyszącą lub niemówiącą za pośrednictwem tłumacza języka migowego.

  • TVK Toruń udostępnia, sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym: Regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, wzór umowy i cennik usług telekomunikacyjnych.

  • na żądanie abonenta będącego osobą niepełnosprawną, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, TVK Toruń przekazuje abonentowi informacje o wszystkich oferowanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej na udostępniony w tym celu przez abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej takie informacje powinny być sporządzane na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

pdfCennik Usług TVK Toruń
pdfRegulamin świadczenia usług w sieci TVK Toruń
pdfUmowa abonamentowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość
pdfUmowa abonamentowa
pdfUmowa instalacyjna płatna
pdfUmowa instalacyjna
pdfZałączniki do Umowy abonamentowej zawartej poza lokalem Operatora lub na odłegłość

Copyright © 2019 TVK Toruń

Projektowanie stron Toruń
zauważyłeś błąd - zgłoś to