2019-04-15

Komunikat w sprawie cen międzynarodowych połączeń telefonicznych

Uprzejmie informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku oraz Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/2286 z dnia 15 grudnia 2016 roku a także Rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (ue) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 531/2012 dalej „Rozporządzenie”, od dnia 15 maja 2019 roku zmienią się stawki dla połączeń międzynarodowych realizowanych z terytorium RP do innych krajów UE.

Zgodnie z obowiązującymi od tego dnia uregulowaniami maksymalna cena za połączenie ma wynosić 0,19 Euro za minutę, a maksymalna cena za SMS na wynosić 0,06 Euro (za wiadomość 160 znaków lub ekwiwalent określony w bajtach). Według informacji podawanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej ceny eurotaryfy na okres od dnia 15 maja 2019 roku do dnia 14 maja 2020 roku to 0,8191 zł/min połączenia oraz 0,2586 zł/SMS plus VAT.

            Jednocześnie Eurotaryfa nie dotyczy:

  • Pakietów i usług dodatkowych, które nie są rozliczane na podstawie faktycznego skorzystania z usługi (np. pakiet określonej liczby minut na połączenia międzynarodowe w abonamencie lub zakupionym pakiecie dodatkowym). W tym zakresie nie obowiązują limity cen, jednak należy poinformować abonentów o eurotaryfie i możliwości przełączenia na eurotaryfę.
  • Klientów biznesowych,
  • Taryf roamingowych, rozumianych w ten sposób, że obejmujących połączenia wykonywane przez Abonenta spoza swojego kraju (w naszym przypadku połączeń wykonywanych spoza Polski),
  • Komunikacji M2M oraz komunikacji nie opartej o numery.
  • Usług o podwyższonej opłacie.

 

            Podsumowując, dostosowanie obowiązujących w TVK Toruń taryf do powyższych regulacji nie spowoduje podwyższenia jakichkolwiek opłat dla abonentów Telewizji Kablowej Toruń.

 

Toruń, dnia 15 kwietnia 2019 roku

Copyright © 2022 TVK Toruń

Projektowanie stron Toruń
zauważyłeś błąd - zgłoś to