2023-05-15

Zmiana warunków świadczenia usług w Roamingu

Szanowni Państwo,

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w wyniku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r., z dniem 1 lipca 2022 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w Roamingu w krajach należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Lichtensteinu.

Zmiana dotyczy Cennika Taryf Europejskich oraz Regulaminu Promocji Taryf Europejskich i obejmuje:

 • zmianę wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii  Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za:
  • Połączenia głosowe wykonane – 1,24 zł za 10 minut,
  • Połączenia głosowe odebrane – 0,31 zł za 10 minut,
  • Wysłaną wiadomość SMS – 0,02 zł,
  • Wysłaną wiadomość MMS 0,11 zł za 10 wiadomości MMS,
  • Transmisję danych – 11,59 zł za 1 GB.
 • Wprowadzenie usługi: Blokada sieci nienaziemnych.
 • Wprowadzone zostaną zmiany w usłudze: GPRS Limiter w Roamingu.

 

Pełna treść Cenników dostępna jest na stronie www.tvk.torun.pl

Uprzejmie informujemy, że zmiana Cenników wchodzi w życie z dniem 01.07.2022 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami, na podstawie art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., tj. z 14 września 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954) przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług ruchomych. W przypadku braku akceptacji tych zmian oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej do dnia 1 lipca 2022 r. W razie skorzystania z tego prawa przez Abonenta, w związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa lub powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych Operatorowi będzie przysługiwać roszczenie o zwrot upustu przyznanego Abonentowi.

 

Copyright © 2023 TVK Toruń

Projektowanie stron Toruń
zauważyłeś błąd - zgłoś to