Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Informacje o oferowanych przez Telewizję Kablową Toruń

udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych

 

Telewizja Kablowa Toruń jest firmą lokalną na rynku toruńskim, stąd bardzo ważne znaczenie ma dla nas każdy Klient.

Potrzeby osób niepełnosprawnych rozumiemy ze szczególną wrażliwością. Do procedur obsługi abonenckiej wprowadzamy zasady, którymi będziemy posługiwać się w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo oraz słuchowo. Zasady te opisujemy poniżej jako zbiór regulacji, które pomogą w obopólnej współpracy.

 

1.Pracownicy Biura Obsługi Abonenta Telewizji Kablowej Toruń przy zawieraniu Umowy o świadczenie usług telefonicznych z Abonentem będącym osobą niepełnosprawną oraz na każde żądanie Abonenta, będącego osobą niepełnosprawną, oferują pomoc techniczną we właściwym skonfigurowaniu Urządzenia Abonenckiego lub uruchomieniu świadczonej w lokalu Abonenta.

2. W Biurze Obsługi Abonenta Telewizji Kablowej Toruń zapewniamy dostęp do tłumacza polskiego języka migowego na podstawie bieżącej obsługi lub połączenia się telefonicznie w wideokonferencji z tłumaczem języka migowego.

3. Telewizja Kablowa Toruń ma dostępne w biurze wzorce Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, ogólne warunki Umowy oraz wzorce Cenników, Regulaminu świadczenia usług oraz Regulaminów Szczegółowych, sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki.
Ogólne warunki Umowy oraz wzorce Cenników, Regulaminu świadczenia usług oraz Regulaminów Szczegółowych, sporządzone na przy użyciu dużej czcionki znajdziecie również Państwo poniżej oraz na stronie internetowej: www.tvk.torun.pl

4. Telewizja Kablowa Toruń na żądanie Abonenta będącego osoba niepełnosprawną w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania przekazuje informacje o oferowanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych w postaci papierowej lub elektronicznej. W przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej informacje sporządzone na papierze w alfabecie Braille’a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

5. Telewizja Kablowa Toruń na każde żądanie Abonenta, będącego osobą słabowidzącą, udostępnia:

  • informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług, sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym, umożliwiającym powiększenie czcionki na ekranie;
  • szczegółowy wykaz wykonanych usług sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym, umożliwiającym powiększenie czcionki na ekranie .

6. W przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w powyższym punkcie

  • przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura – Telewizja Kablowa Toruń realizuje żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury;
  • dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który już została wystawiona faktura – Telewizja kablowa Toruń realizuje żądanie w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.

 

Copyright © 2023 TVK Toruń

Projektowanie stron Toruń
zauważyłeś błąd - zgłoś to