2023-06-01

Komunikat dot. bezpłatnego dostępu w Roamingu do służb ratunkowych

Telewizja Kablowa Toruń Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje:


w dniu 13.04.2022 r., w Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostało Rozporządzenie nr
2022/612 z dn. 06.04.2022 r., określające warunki Roamingu Regulowanego wewnątrz
UE/EEA. Na jego podstawie, z dn. 01.06.2023 r., wszedł w życie obowiązek informowania
klienta korzystającego z Roamingu Regulowanego w UE/EEA - za pomocą automatycznej
wiadomości - o możliwości uzyskania bezpłatnego dostępu do służb ratunkowych poprzez
aplikacje/strony www dostępne w danym kraju.


SMS-y informacyjne będą wyglądać następująco:


1) Dodatkowe informacje o sposobach dostępu do służb ratunkowych i
zakresach numeracyjnych usług o wartości dodanej, w tym
związanych z ryzykiem wyższych opłat, dostępne w taryfach z
transmisją danych w roamingu na www.operator.info.pl/roaming.
Zyczymy bezpiecznej podrozy.


2) Dodatkowe informacje o sposobach dostępu do służb ratunkowych,
o możliwości pobrania aplikacji przekazującej ostrzeżenia publiczne
oraz o zakresach numeracyjnych usług o wartości dodanej, w tym
związanych z ryzykiem wyższych opłat, dostępne w taryfach z
transmisją danych w roamingu na www.operator.info.pl/roaming.
Zyczymy bezpiecznej podrozy.


Zgodnie z Rozporządzeniem, dostęp do strony www.operator.info.pl/roaming jest dla
klientów bezpłatny.


Dodatkowo, Telewizja Kablowa Toruń Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
przypomina, że od 01.07.2022 r. bezpłatny dostęp do służb ratunkowych dostępny jest
pod jednolitym, europejskim numerem alarmowym 112.

Copyright © 2023 TVK Toruń

Projektowanie stron Toruń
zauważyłeś błąd - zgłoś to