2023-08-25

Komunikat dot. zmiany Ustawy

Szanowni Abonenci,


Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż z dniem 25 września 2023 r. zmianie
ulegną wskazane niżej regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie
definicji pojęcia „generowanie sztucznego ruchu":

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY ŚWIADCZENIA PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH MOBILNYCH PRZEZ MŁODZIEŻOWĄ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ - OPERATORA TVK TORUŃ Z SIEDZIBĄ PRZY UL. TUWIMA 9 W TORUNIU.


Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 28.07.2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji
elektronicznej (Dz. U. 2023 r. poz. 1703).

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia
umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno
zostać złożone do dnia 25.09.2023 r.


Ponieważ zmiany w powyższych Regulaminach wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów
prawa, tj. wyżej wymienionej ustawy z dnia 28.07.2023 r. o zwalczaniu nadużyć w
komunikacji elektronicznej, w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed
upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa została zawarta, Młodzieżowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa kary umownej/zwrotu
przyznanej ulgi, o ile zostały przewidziane w umowie, w wysokości i na zasadach
wskazanych w tej umowie.

Copyright © 2023 TVK Toruń

Projektowanie stron Toruń
zauważyłeś błąd - zgłoś to