Zgłoś incydent

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług TVK MSM Toruń umożliwia użytkownikom końcowym dokonywanie zgłoszeń wszelkich naruszeń bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług.

Za naruszenie bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług uważa się w szczególności:
  • włamania lub próby włamania do systemów teleinformatycznych
  • działania z użyciem złośliwych kodów (np. rozsyłanie wirusów)
  • rozpowszechnianie nielegalnych treści (np. spam)
  • inne naruszenia zasad obowiązujących w sieci internet

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione

Copyright © 2022 TVK Toruń

Projektowanie stron Toruń
zauważyłeś błąd - zgłoś to