Zgłoś incydent

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług TVK MSM Toruń umożliwia użytkownikom końcowym dokonywanie zgłoszeń wszelkich naruszeń bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług.

Za naruszenie bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług uważa się w szczególności:


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową jako Operatora TVK Toruń, z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Tuwima 9, tel. 56 622-42-15, 56 622 18-49, e-mail: msm@msm.torun.pl. Celem przetwarzania danych w zakresie adresu mailowego jest przyjęcie i rozpatrzenie zgłoszenia incydentu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług, udzielenia odpowiedzi oraz podjęcia ewentualnych innych działań niezbędnych do załatwienia sprawy. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych i ich kopii, do sprzeciwu, do ograniczenia przetwarzania danych, do usunięcia danych, żądania poinformowania podmiotów, którym przekazano dane o usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Pełną informację RODO znajdziesz pod adresem: www.tvk.torun.pl/art/192/rodo.html