Zgłoś incydent

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług TVK MSM Toruń umożliwia użytkownikom końcowym dokonywanie zgłoszeń wszelkich naruszeń bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług.

Za naruszenie bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług uważa się w szczególności:

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione

Copyright © 2023 TVK Toruń

Projektowanie stron Toruń
zauważyłeś błąd - zgłoś to